Fırat Alakuş

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı

Değerli Misafirimiz...Devamı

 

Son Depremler

 

Sivil Savunmanın Görevleri

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 

Sivil Savunma Teşkilatının görevleri genel olarak şunlardır:

a. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması,

b. Doğal afetlerde can ve mal kurtarma,

c. Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma,

d. Savaşta ve doğal afetlerde toplum yaşamını büyük ölçüde etkileyecek, ordunun savaş gücünü azaltacak nitelikteki önemli resmi ve özel isletme ve tesislerin (fabrika, trafo merkezi, su tesisleri vb.) korunması, islerlik devamının sağlanması, gerekli olduğu durumlarda onarımlarının hemen yapılması,

e. Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin, sivil halk tarafından en üst derecede desteklenmesinin sağlanması,

f.  Savaşta cephe gerisindeki halkın moralinin kuvvetlendirilmesi,

g. Bütün bu işlerin silahsız olarak bilinçli bir şekilde yapılmasıdır.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Sivil Savunma ana görevlerini başarmak için aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a. Sivil Savunma teşkillerinin yurt düzeyinde kurulmasını ve Sivil Savunma hizmetlerinde görevlendirilen personelin eğitilmesini sağlamak.

b. Savaş, tabii afet, büyük yangın ve denizden gelebilecek felaketlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirmek maksadıyla arama-kurtarma  faaliyetlerine katılmak, bunların dışında can ve mal kaybına neden olabilecek  durumlarda, yasalarca müdahalede öncelikle sorumlu kuruluşların yetersiz kalmaları ve talep etmeleri halinde arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak.

c. Bakanlar Kurulunca görev verilmesi halinde yurt dışında meydana gelen büyük afetlerde arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak.     

d. Düşman saldırıları ve büyük orman yangınlarında halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla tehlikeli bölgelerdeki halkın,  daha güvenli bölgelere tahliyesini planlayıp gerektiğinde uygulamak ve tahliye edilen halkın yaşamının devam etmesi için KKTC organları ile işbirliği yapmak suretiyle gerekli  tedbirleri almak.

e. Her türlü muhabere hizmeti ile haber alma ve ikaz sistemlerini planlayıp, tesis etmek, sivil savunma tedbir ve faaliyetlerinin halka duyurulmasını sağlamak.

f.  Sığınak Yasası kapsamında, sığınak ihtiyacını Sığınak Komisyonuna  bildirmek, mevcut genel ve özel sığınakların periyodik aralıklarla bakım, onarım ve kullanımı ile ilgili kontrollerini yapmak.

 

SİVİL SAVUNMA

 

ACİL TEL

 

101

 

Turkish English French German Italian Russian Spanish
best hosting companies
252101
Bugün
Dün
Bu hafta
Bu ay
Toplam
474
901
6531
19490
252101